10 Mei 2020 – Kopie van de brief van de voorzitter, verzonden op

   

Officiële klacht

Van:

De voorzitter van de Club: Mr. E.J. Fletcher JP, 98 Bleak Hill Road, Erdington, Birmingham B23 7BT UK
                                                
 

Aan:

De voorzitter van de Development Owners Association: Mr R. Barrow, Andorra, 2 Los Cristianos, 38650 Arona, Santa Cruz de Tenerife, Spanje

Beste Mr Barrow,

Ik schrijf namens de Club Los Claveles om te klagen over het feit dat u het werk aan het Clubdorp laat doen, waarbij u grote uitgaven doet, zonder de juiste toestemming.  Ik zal dit later in deze brief in detail behandelen, maar eerst moet ik ernstige communicatieproblemen met uzelf vaststellen.

Ik heb geprobeerd contact met u op te nemen via al uw e-mailadressen die mij bekend zijn en vooral via het e-mailadres dat u in uw correspondentie met de leden van de DOA hebt opgegeven.  Alle e-mails die ik heb geprobeerd naar u te sturen zijn geweigerd.  Het lijkt erop dat u mij opzettelijk hebt geblokkeerd om op deze manier contact met u op te nemen.  Ik heb mijn commissieleden gevraagd om e-mails door te sturen, maar ze zijn ook geblokkeerd.  Ik weet van andere leden dat zij geen problemen hebben om contact met u op te nemen door gebruik te maken van uw vele e-mailadressen en daarom kan er maar één conclusie zijn en dat is dat u het mij onmogelijk maakt om tijdig met u te communiceren.

Ik heb u geschreven op uw huisadres in het Verenigd Koninkrijk.  Ik heb de communicatie laten terugsturen door Royal Mail.  Royal Mail informeert mij dat de brief is geopend en de enveloppe is geschreven op “RETURN TO SENDER INCORRRECT ADDRESS” Dit is ook een opzettelijke handeling om ervoor te zorgen dat ik niet tijdig met u kan communiceren.  Het adres is correct, want het was door uzelf eerder geverifieerd.

Het adres dat u voor mij heeft opgegeven is een adres dat door WimPen wordt gebruikt.  Is dit zodat WimPen Onagrup u kan blijven adviseren over antwoorden die van uzelf afkomstig zijn?  U bent zich er terdege van bewust dat het weken kan duren voordat brieven het door u opgegeven adres bereiken.  Al met al is het voor iedereen duidelijk dat je op zijn minst elke vorm van communicatie tussen de Club en jezelf probeert te frustreren.  Ik kijk ernaar uit om van u te horen hoe u de communicatie denkt te verbeteren zonder de betrokkenheid van WimPen Onagrup, met wie de Club een le-gal geschil heeft en dus een belangenconflict.

Nu terug naar de Officiële Klacht.  Ik heb veel klachten ontvangen van Club Mem-bers.  Zoals u weet vertegenwoordig ik als Clubvoorzitter ongeveer 85% van het Resort.  De com-plaints verwijzen naar uw social media claims dat u WimPen heeft geautoriseerd om wijzigingen aan te brengen in het zwembad.  Dit brengt aanzienlijke kosten met zich mee en het gebruik van Club fondsen.

Ik ben me ervan bewust dat u het excuus gebruikt dat het werk aan het zwembad moet worden gedaan om aan de wettelijke voorschriften te voldoen.  U noemt het systeem van München.  Ik ben op de hoogte van het Munich-filtersysteem.  Dit systeem is ALLEEN van toepassing op nieuwe ontwikkelingen en is NIET verplicht voor bestaande zwembaden.  Ik ben ertegen dat u advies blijft inwinnen bij WimPen met behulp van Onagrup advocaten.  Zoals u weet heeft WimPen Onagrup een conflict met de Club en weigert hij geld terug te geven aan de Club.  Als u bewijs hebt dat er een wettelijke vereiste is die van toepassing is op Los Claveles, kunt u mij een gedetailleerd exemplaar van de wetgeving bezorgen.

Het gebruik van fondsen van de Club om te voorkomen dat de fondsen worden teruggegeven aan de commissie is een zeer ernstige zaak.  Ik adviseer u dat uw vertrouwen in WimPen Onagrup voor advies, gezien het conflict, zeer ernstig is en u open laat voor rechtszaken op persoonlijk niveau.  Het zou mij echter verbazen als u geen overeenkomst met Onagrup zou hebben om u te vrijwaren van rechtszaken.  Natuurlijk zou een dergelijke vrijwaring u niet dekken voor strafrechtelijke vervolging.

Wat betreft uw verklaring dat de uitgaven van de pool in de 2020/21 begroting van de DOA (De-velopment Owners Association) zijn opgenomen, gelieve mij te informeren wanneer deze begroting door de leden is goedgekeurd en mij ook een lijst te geven van de leden die de vergadering hebben bijgewoond.

Ik wil dat u mij informeert over de exacte fondsen die beschikbaar zijn voor de DOA aangezien Ernst en Young, ac-countants de fondsen hebben geanalyseerd om te laten zien welke fondsen respectievelijk behoren tot de DOA, Escritura en de Club.  Aangezien u toegang heeft tot deze informatie moet u mij ook op de hoogte brengen van de bedragen die Ernst en Young aan de Club hebben toegekend.

Tot slot stel ik vast dat het toewijzen van fondsen en het goedkeuren van de uitgaven van het werk aan de pool verkeerd, onnodig en illegaal is.  Het is heel goed mogelijk dat andere uitgaven die u hebt goedgekeurd ongepast zijn gedaan en dat er een goed onderzoek naar moet worden ingesteld.  Ik zal mijn oordeel over deze andere zaken voorbehouden.

Op deze brief zal worden vertrouwd bij eventuele rechtszaken en gerechtelijke procedures.

Ik stel een kopie van deze brief ter beschikking aan de leden van Club Los Claveles, aangezien het om hun fondsen gaat.

Ik zal deze brief doorgeven aan iemand die deze brief mogelijk per e-mail naar u kan sturen en naar het opgegeven adres kan sturen.

Met vriendelijke groet,

AEJF Signature

Albert Fletcher

Voorzitter, Club Los Claveles

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top