07 March 2020

De waarheid, de hele waarheid en niets anders dan de waarheid

Deel 2: Transparantie en vertrouwen

                                           “Het geschil ging nooit over de vraag of Onagrup het resort kan behouden, het ging altijd over de vraag                                                                          of Onagrup kan worden vertrouwd om niet de controle over Los Claveles resort te nemen voor zijn eigen doeleinden.”   In het verlengde van het vorige artikel op deze website onder het kopje ‘Democratie’.  

– die voortdurend wordt aangevallen en ondermijnd door een groep eigenaars die de heer Barrow en WimPen steunen en met elkaar samenwerken, en samen proberen ze het Clubcomité ervan te weerhouden te leveren waar de eigenaars voor hebben gestemd…

we willen het hebben over twee andere essentiële aspecten van een goede zakelijke werkrelatie tussen een aannemer en een commissaris van diensten, die van ‘Transparantie en Vertrouwen’. 

Transparantie en verantwoordingsplichtig vertrouwen worden beschouwd als twee van de pijlers van een goede werkrelatie tussen een aannemer en een opdrachtgever.

Feit

WimPen, onder leiding van wijlen de heer Pengelly, was 30 jaar lang bij ons in dienst als administrateur en wij geloofden in zijn eerlijkheid en transparantie, en we vertrouwden hem.

Feit

Wijlen de heer Pengelly, MD van WimPen Leisure Management SA – een zeer succesvol timeshare-administratiebedrijf – was geen eigenaar van Los Claveles.

Feit

Onderzoek in de loop van dit geschil heeft aangetoond dat ons vertrouwen misplaatst was.  We hadden het mis. Helaas was de heer Pengelly ons vertrouwen niet waardig en als gevolg daarvan eindigde het heel slecht voor hem toen vrijwel een hele zaal vol eigenaars die zijn laatste AVA bijwoonde, uit protest tegen zijn weigering om een motie van wantrouwen in zijn rentmeesterschap te accepteren.

Feit

In 2015 heeft WimPen Leisure Management SA haar administratiebedrijf verkocht aan Onagrup Vacations. Het ontbrak de verkoop aan transparantie.

Feit

In 2015 heeft de heer Castro, MD van Onagrup vacances, de administratie van WimPen gekocht van de heer Pengelly.

Feit

De heer Castro geloofde dat hij het resort had gekocht.

Feit

De zakelijke relatie tussen Onagrup en First National Trustee Company (FNTC) is uitgebreid. Beiden zijn vastbesloten hun greep op Los Claveles niet te laten varen. De enige manier om ze los te laten is ze wettelijk te dwingen het te doen. Helaas is dat de manier waarop ze beiden opereren.

Feit

In 2017 bevestigde de arbiter dat Onagrup geen eigenaar was van het resort en oordeelde dat het contract van Onagrup voor het leveren van administratiediensten aan Los Claveles eindigde op 2 mei 2017.

Feit

De heer Castro heeft vervolgens erkend dat hij geen eigenaar is van Los Claveles, maar heeft vastgehouden aan het eisen van een meerderheidsstem van alle eigenaren, Club en Escritura, om de rol van de administratie te beëindigen.

Feit

De voornaamste reden voor dit geschil is een vertrouwensbreuk in de relatie tussen de eigenaars van de Club en Onagrup, die in eerste instantie gebaseerd is op de controlerende handelingen van Onagrup, en de bedreiging die zij vormden voor de eigendom van het resort op basis van hun bedrijfsmodel en staat van dienst, en die later gebaseerd is op de pestende, intimiderende handelingen die Onagrup heeft verricht.

Feit

De stemming van de Club om het contract van Onagrup te beëindigen was gebaseerd op hun gedrag binnen enkele dagen na de verkoop en de daaropvolgende gedragingen die eerlijkheid en transparantie ontbraken.  Het vertrouwen was verdwenen. De eigenaars van de Club vertrouwden er niet op dat ze ons resort niet voor hun eigen doeleinden in handen zouden nemen. Zo eenvoudig is het, en Onagrup heeft niet één keer geprobeerd om dat vertrouwen weer op te bouwen.

Feit 

Onagrup heeft vanaf de eerste dag blijk gegeven van een gebrek aan transparantie in hun zakelijke stijl, te beginnen met de aankoop van Wimpen Leisure Management, waarbij de heer Pengelly het Clubcomité vertelde dat zij geheimhouding hadden geëist. Ze blijven een gebrek aan transparantie in de manier waarop ze zaken doen aantonen.

Feit

Tot op de dag van vandaag heeft het Clubcomité nooit de 15% van de volmachten voor de voorzitter van de Club in 2015 mogen onderzoeken die WimPen eenzijdig verwierp. Die stemmen zouden de steun voor de beëindiging van het contract van Wimpen/Onagrup met een aanzienlijke marge hebben vergroot. Acties die eerlijk noch transparant waren.

Op de DOA/Escritura AVA van 2016 gebeurde iets soortgelijks toen Wimpen/Onagrup het excuus gebruikte dat de volmachtformulieren niet beschikbaar waren op de vergadering. De seconder voor een belangrijke resolutie kon niet worden geïdentificeerd, en toen werd er ineens een uit de lucht gegrepen en werd de resolutie aangenomen.

In 2017 zijn de eigenaren niet eens geraadpleegd over de annulering van de DOA/Escritura AVA.

In 2018, 2019 en 2020 is het gebrek aan transparantie op de AGM’s van DOA/Escrtiura gestaag verergerd, terwijl de controle van Onagrup over de eigenaars en het resort is opgevoerd. Het is zo transparant dat een

Het meest zorgwekkend is de meedogenloze opbouw van het eigendom van weken door Onagrup op het resort. Dit is een schaamteloze en oneerlijke poging om de eigenaren van het resort te overstemmen en de controle over ons resort te verkrijgen. Ook hier geldt dat de anti-committee (anti-eigenaar) aanhangers van Wimpen/Onagrup samenspannen met dit totaal oneerlijke gedrag tegen hun mede-eigenaren en ter ondersteuning van een bedrijf dat in heel Europa bekend staat om soortgelijke onfatsoenlijke acties.


Feit

Eigenaren die het geschil hebben gebruikt om hun weken aan Onagrup te overhandigen, tonen een soortgelijk totaal gebrek aan zorg en aandacht voor hun mede-eigenaren die samenspannen met een illegaal en immoreel regime.

Feit

Onagrup heeft volgehouden zich te verzetten tegen de eerste arbitrage-uitspraak met valse beweringen dat het overhandigen van het ledenregister aan het Clubcomité in strijd zou zijn met de wetten op de gegevensbescherming en dat de gezamenlijke bankrekening van de resorts niet kan worden gesplitst. Twee verschillende advocaten adviseerden wijlen de heer Pengelly dat het houden van een gezamenlijke rekening illegaal was – hij koos ervoor om de Spaanse wet te negeren en Onagrup blijft dat doen.

Met betrekking tot de gegevensbescherming is het Clubcomité geen derde partij wat betreft de regels voor gegevensbescherming. Het Clubcomité is de eerste partij of beheerder van de gegevens in het ledenregister.

De heer Barrow en zijn aanhangers weten dat dit een juridisch feit is en toch blijven zij volharden in het bedrog.

Onagrup heeft Ernst & Young de opdracht gegeven om de gezamenlijke rekening te analyseren en aan hen verslag uit te brengen over de verdeling van de gemeenschap. Dat was 15 maanden geleden. Waar is het rapport? Waar is de transparantie?

De gezamenlijke jaarrekening die WimPen/Onagrup doorgaans maakt, is verre van transparant, vooral wat betreft de inkomsten.  De verkoop en inkomsten uit de ongeoorloofde verkoop van meer dan 1100 geannuleerde weken van het Clubcomité door WimPen/Onagrup in 2015/16 is daar een voorbeeld van. De Clubcommissie kan haar eigen forensische accountant nodig hebben om de rekeningen te doorlopen wanneer Wimpen/Onagrup uiteindelijk gedwongen wordt om ze te overhandigen.

Onagrup’s Schotse advocaat in de 2e arbitrage beweerde dat er een Spaans gerechtelijk bevel is dat verhindert dat er geld van de gezamenlijke bankrekening wordt gehaald zonder dat alle partijen akkoord gaan. Dat was ook 15 maanden geleden. De Spaanse advocaat van de Club voerde een grondige gerechtelijke zoektocht uit en vond er geen spoor van.

De eigenaars zullen zich realiseren dat er een totaal gebrek aan integriteit over Onagrup is geweest in, ten eerste, het niet accepteren van een democratische stemming om hun contract te beëindigen; ten tweede, het niet respecteren van de uitkomst van de arbitrage; ten tweede, het starten van een andere arbitrage voordat aan de eerste wordt voldaan; ten derde, het sluiten van alle afwijkende stemmen – in het resort, zowel in persoon op de wekelijkse vergaderingen van de eigenaars als in druk op het notitiebord – en op de algemene vergaderingen.

Het is de controlerende kracht van een grote bedrijfsorganisatie met aanzienlijke financiële middelen die probeert het leven uit te knijpen uit elke poging van eigenaren om zichzelf te verdedigen, en gesteund wordt door eigenaren die een oogje dichtknijpen bij Onagrup’s intimiderend gedrag en de litanie van wangedrag.

Zakelijke transparantie gaat over acties die open en eerlijk, nauwgezet en met publieke aandacht worden uitgevoerd.

Feit

Een Spaans bedrijf dat valse beschuldigingen zou uiten aan het adres van de Spaanse politie tegen zowel de gekozen clubvoorzitter als de president is niet eerlijk of betrouwbaar. 

Een bedrijf dat een gekozen commissielid zou opsluiten op grond van valse beschuldigingen van fraude is zeker niet betrouwbaar.

Feit

Gebrek aan vertrouwen is waar dit geschil is begonnen, en waarom het nog steeds voortduurt.  De heer Barrow en zijn volgelingen, als vertegenwoordigers van Onagrup Vacations, bestendigen een gebrek aan transparantie en oneerlijkheid in hun verzet tegen een echt gekozen comité.

Feit

Transparantie vermindert de corruptie en schept vertrouwen. Het Clubcomité werd open en eerlijk gekozen om de leden van de Club te vertegenwoordigen. Ze hebben niets te verbergen en sinds de eerste dag zijn ze open en eerlijk geweest in hun acties en hebben ze zich integer gedragen.

Feit

Er zijn eigenaars die wrok koesteren tegen de voorzitter en de voorzitter van de Club vanwege vermeende onrechtvaardigheden en die verbitterd zijn geworden. De voorzitter en de voorzitter van de Club, en de andere leden van het Clubcomité, worden verantwoordelijk gehouden op de jaarlijkse algemene vergadering van de Club en dat is waar deze zaken moeten worden behandeld, niet via de sociale media of door middel van misbruik van e-mails en telefoontjes.

Transparantie versus eerlijkheid.

Eerlijkheid is de waarheid vertellen als iemand erom vraagt,

Transparantie is eerlijk zijn als niemand het vraagt.

Onagrup en de heer Barrow, en zijn volgelingen, falen op alle fronten.

Eerlijkheid en Transparantie is wat het Clubcomité te allen tijde wil aantonen en zal dat ook blijven doen.

Het volgende diepgaande artikel gaat over ‘Onafhankelijkheid’, d.w.z. de eigenaren die het resort controleren, niet de agenten. En de eigenaren die het resort ontwikkelen voor hun voordeel op de lange termijn, niet de winst van de agenten.


Het businessplan voor het beheer en de governance van het resort in de toekomst zal worden bepaald door de eigenaren.


Club Los Claveles Limited, Cric, 2 Beaufort Street, Crickhowell, Powys, Wales, UK, NP8 1BN Reg. No. 09719940

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top