18 december 2020

Kerstboodschap van de Voorzitter

Allereerst wens ik u namens het Clubcomité een zo vrolijk mogelijk kerstfeest toe als uw bubbels toelaten.  We hopen allemaal het vaccin te krijgen en terug te keren naar de normale gang van zaken.  Voor mij zal het teruggaan naar de pubs en restaurants terwijl ik thuis en op vakantie ben.

Het is duidelijk dat het veiliger is om thuis te blijven voor de kerst.  De Canarische Eilanden hebben zoveel beperkingen en het virus neemt overal toe.  Zoals zovelen heb ik dit jaar de verhuizing opgegeven en me geconcentreerd op het redden van mezelf voor 2021.

Ten tweede kan ik nu een update geven over de juridische problemen van Club Los Claveles in Spanje. 

Sommigen van u zullen zich herinneren dat WimPen eind 2016, als gevolg van een rechtsorde in Schotland, de opdracht kreeg om de Club €125.000 te betalen uit Clubfondsen (die WimPen controleerde op een gezamenlijke rekening – Escritura en Club).  Dit was een bijdrage aan de juridische kosten.  Op dat moment was ik in Schotland in een Arbitrage die de belangen van de Club vertegenwoordigde en had ik regelmatig contact met advocaten die voor WimPen Onagrup optraden.  Het was enige tijd daarna dat ik erachter kwam dat Jane Oliphant, een werknemer van Onagrup, een claim tegen WimPen had ingediend bij de Spaanse rechtbank van Arona, Tenerife.  Mevrouw Oliphant beweerde twee bedrijven te vertegenwoordigen, Eurosec S.L. en Construction Financial Services Limited.

De actie van mevrouw Oliphant was bedoeld om te voorkomen dat WimPen €125.000 van het eigen geld van de Club zou teruggeven op basis van het feit dat het op een gezamenlijke rekening stond en dat daarom toestemming van de eigenaars van Escritura nodig zou zijn voor het vrijgeven van het geld.

Het is niet verwonderlijk dat WimPen buiten de rechtbank om capituleerde.  De rechtbank werd op de hoogte gebracht van de overeenkomst tussen WimPen en mevrouw Oliphant en gaf haar goedkeuring.  De rechtbank maakte zich wel zorgen over de vraag waarom de Club niet vertegenwoordigd was. WimPen deelde de rechtbank mee dat hij de Club als voorzitter, de heer Fletcher, niet kon vertegenwoordigen.

Meer dan een maand later werd mij via de Schotse advocaten van WimPen een kopie van het arrest van het Spaanse Hof toegezonden.  Het was in het Spaans en WimPen’s Schotse advocaten zeiden dat ze geen idee hadden wat het was.  Het document werd snel vertaald.  Het belangrijkste was dat we geen tijd meer hadden om in beroep te gaan. De bedoeling van WimPen en mevrouw Oliphant?

De volgende stap was het adviseren van de Spaanse advocaat van de Club.  We hebben te laat een verzoek ingediend om in beroep te gaan omdat we niet op de hoogte waren van de zaak en als we hadden geweten dat we ons tegen de actie hadden verzet.  Om een heel lang verhaal kort te maken, en na verschillende optredens van de rechtbank mochten we in beroep gaan.  Het vonnis in hoger beroep is vertaald en wordt samen met deze mededeling gepubliceerd.

Het beroep van de Club werd bevestigd en heeft dus tot gevolg dat de zaak van mevrouw Oliphant tegen WimPen NULL AND VOID is.  In eenvoudige bewoordingen betekent dit dat de door deze zaak opgelegde beperking is opgeheven en dat we nu verder kunnen gaan met het handhaven van de Arbitrage en het terughalen van het geld van de Club.

Deze informatie is een goed resultaat voor de Club en geeft ons energie om te blijven werken aan een oplossing voor de hangende zaken in 2021, Covid toelaat.

Een heel gelukkig kerstfeest,

AEJF Signature

Albert Fletcher

Voorzitter, Club Los Claveles 

namens het Club Comité 

Leave a Comment

Scroll to Top